Jaarlijks biedt Lionsclub Raalte jongeren uit Salland de kans om andere culturen te ontmoeten tijdens de Lions-jeugduitwisseling in de zomer. Ze kunnen twee weken bij gastgezinnen in het buitenland verblijven, terwijl buitenlandse jongeren op hun beurt bij gastgezinnen hier de Nederlandse cultuur kunnen opsnuiven. ‘Onze‘ jongeren komen later op een Lionsavond over hun ervaringen in het buitenland vertellen.

Tijdens de uitwisselingsweek organiseert de Lionsclub Raalte een aantal gezamenlijke activiteiten, waarbij ook ontmoetingen met leeftijdsgenoten met andere nationaliteiten en achtergronden plaatsvinden, zoals een zeilactiviteit op de Beulakerwijde.