08/07/2020

Robert Nijkamp is de nieuwe president van Lionsclub Raalte. Hij neemt de functie over van Frans Maas die de afgelopen 2 jaar de Lionsclub heeft aangevoerd.

De wisseling van de wacht vond plaats op 1 van de spaarzame fysieke bijeenkomsten in De Bagatelle in verband met de coronamaatregelen. De overdracht kon veilig op 1,5 meter plaatsvinden omdat Frans een hamer van enig formaat symbolisch overdroeg.

Verbinding

Verbinding is het thema waarop Robert in zijn jaar de aandacht op vestigt. “Geen vernieuwend thema, maar wel een dat actueler is dan ooit. Veel moeilijkheden in de wereld ontstaan juist bij gebrek aan verbinding, kijk maar naar de actualiteit van de dag. Je ziet dat veel problemen juist voorkomen of opgelost kunnen worden door de verbinding te zoeken. Ook bij onze Lionsclub is verbinding het cement van de organisatie.”

Leergeld Salland

“Verbinding gaan we het komend jaar uitdragen, binnen en buiten de club. Zo gaan we ons inzetten voor Leergeld Salland, die kinderen uit gezinnen die leven in armoede helpt bij de ondersteuning van (na)schoolse activiteiten en sportactiviteiten. Op die manier houden zij verbinding met hun leeftijdgenoten”, aldus Robert.

En met een verwijzing naar de coronamaatregelen. “En natuurlijk hopen we dat met elkaar snel weer fysiek in verbinding mogen staan.”